Tillgänglighetsanpassad skyltning

Tillgänglighetsanpassning i publika och offentliga miljöer

Enligt Boverkets rekommendationer bör orienterande skyltar i publika lokaler och på allmänna platser kompletteras, antingen med bokstäver i upphöjd relief (taktil text) eller punktskrift eller både och. Sådana skyltar går under benämningen taktila skyltar eller tillgänglighetsskyltar och underlättar alltså för personer med synnedsättning att vistas i offentliga miljöer.

Det är Boverkets uppgift att kontrollera hur kommunerna följer reglerna om tillgänglighet och tillgänglighetsanpassning. Boverket är myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. De arbetar på uppdrag av riksdag och regering, i samverkan med andra för att människor ska ha hög kvalitet i sitt boende.

I länken nedan finner du handfasta råd och mer info om tillgänglighetsanpassning.
Läs mer: Tillgänglighetsskyltning>

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.