Taktila skyltar

Taktila skyltar

Tillgänglighetsskyltar

Våra tillgänglighetsskyltar är utformade med tydliga, taktila symboler, färgkombinationer med hög kontrast, samt punktskrift som gör det enkelare för synsvaga individer att orientera sig. Med hjälp av tillgänglighetsskyltar kan du komplettera din befintliga skyltning och säkerställa att viktig information når fram till alla.

Vi har ett stort utbud av tillgänglighetsskyltar med symboler för alla tänkbara ändamål och situationer t.ex skyltar för WC, RWC, skötrum, omklädning och dusch. Varje tillgänglighetsskylt är noggrant utformad för att vara tillgänglighetsanpassad och inkluderar skrift för blinda i form av braille. Dessutom är våra tillgänglighetsskyltar utrustade med taktil information och taktila symboler för en komplett och användarvänlig upplevelse.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.