Tillgänglighetsskyltning

Tillgänglighetsanpassning i publika och offentliga miljöer

Enligt Boverkets rekommendationer bör orienterande skyltar i publika lokaler och på allmänna platser kompletteras, antingen med bokstäver i upphöjd relief (taktil text) eller punktskrift eller både och. Sådana skyltar går under benämningen taktila skyltar eller tillgänglighetsskyltar och underlättar alltså för personer med synnedsättning att vistas i offentliga miljöer.

Det är Boverkets uppgift att kontrollera hur kommunerna följer reglerna om tillgänglighet och tillgänglighetsanpassning. Boverket är myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. De arbetar på uppdrag av riksdag och regering, i samverkan med andra för att människor ska ha hög kvalitet i sitt boende.

Vad innebär tillgänglighetsskyltning rent praktiskt?

Enligt Boverkets rekommendationer bör orienterande skyltar i publika lokaler och på allmänna platser kompletteras, antingen med bokstäver i upphöjd relief (taktil text) eller punktskrift eller både och. Sådana skyltar går under benämningen taktila skyltar eller tillgänglighetsskyltar och underlättar alltså för personer med synnedsättning att vistas i offentliga miljöer.

Typsnitt och textstorlek

Arial är det typsnitt som är lämpligast för skyltar som ska läsas på nära håll. Storleken varierar med betraktningsavståndet. Rekommenderad teckenhöjd för skyltar som ska läsas 1-3 meters avstånd är t.ex. 70-100mm.

Bildinnehåll

Skyltarna kan med fördel kompletteras med en enklare bild, s.k. piktogram.

Färgval

Skyltfärgens viktigaste funktion är att skapa gynnsamma kontrastförhållanden mellan dels bakgrundsfärgen och text- och bildelementen, men också mellan skylten och omgivningen.

Lättillgänglig placering

Markens lutning vid utvändig placering kan tex försvåra tillgängligheten. Om en skylt placeras högt ska kompletterande taktil skyltning placeras i anslutning till skylten på en plats så att det går att komma nära och läsa.

Belysning

Släpljus ovanifrån i kombination med ett material med matt yta minskar t.ex. risken för störande reflexer.

Taktila tillgänglighetsskyltar i ADA-plast

Kontrastrika, taktila skyltar som fungerar som ett kompletterande hjälpmedel för synsvaga. Taktila detaljer som tex texter eller symboler ärdetaljer upphöjda som en relief. Dessa kan sedan avläsas både med syn och vid beröring. Tillgänglighetsskyltarna är tillverkade i ett matt och enfärgat plast material (ADA alternative) som har en ”ickereflekterande” ytfinish. Den reflexfria ytan ger optimal läsbarhet för denna typ av skylt.

tillgänglighetsskyltar

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.