Policy och cookies

GDPR

Dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter.
GDPR ersatte den tidigare Personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. Lagen är framtagen för att stärka rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Företag kan inte längre äga persondata, utan bara låna den. Som enskild har du rätt att när som helst begära utdrag, ändring eller radering av person uppgifter.


Layout& Dekor sparar följande persondata om våra kunder:

Kunder: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.

Beställningar: ip-adress, E-post, Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.
Personuppgifterna lagras i våra CRM-, fakturerings-, epost- samt valt system för webbanalys. Vi använder enbart de personuppgifter som är förenligt med det ursprungliga ändamålet för vilket de samlats in.


Layout & dekor behandlar dina personuppgifter i syfte att:
Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom administration, bearbetning och genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, såsom att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
Möjliggöra kommunikation med dig, lämna information, erbjudanden, evenemanginbjudningar och riktad marknadsföring per e-post, SMS och telefon avseende Layout & dekors produkter.
Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.


Samtycke
Vid beställning av produkter och tjänster samtycker du till att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och SMS samt eventuella andra digitala adresser får lagras och användas av Layout & dekor. Enligt svensk lag måste man spara orderunderlag i sju år.


För att ändra eller radera dina uppgifter, kontakta kundservice på följande e-postadress reklam@layout-dekor.se eller på telefon 0158 13200.


Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och kan användas för att följa vad besökaren gör på webbplatsen, till exempel för att användaren ska slippa fylla i samma information två gånger.

Cookies kan användas för att ge bättre service, men kan samtidigt innebära att personuppgifter lagras. Ingna personliga information så som e-post eller namn, sparas om besökaren. Cookien kan inte identifiera dig personligen, utan endast de webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på våra webplats och webshop.

Du kan avstå ifrån att låta Layout & Dekors webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare. Du kan då av funktionella skäl inte längre använda vissa funktioner på webbsidorna.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.