Taktila skyltar & piktogram

Taktila skyltar och piktogram

Taktila skyltar kan avläsas både med syn och vid beröring. Detta eftersom symboler, punkter, text m.m. är upphöjda i relief.
Kontakta oss gärna för mer information och pris >

Taktila skyltar med piktogram

Piktogram förekommer numera ofta på skyltar i offentliga miljöer. Med piktogram menas en enklare bild vars funktion är att sammanfatta ett budskap. Bildspråket förmedlar ofta informationen snabbare och kräver minimala språkkunskaper. Den vane besökaren lär sig snabbt känna igen piktogrammen och behöver inte läsa skyltarna.

Tillgänglighetsskylt

Taktil text

Texten på taktila skyltar är upphöjd 1–1,5 mm, även kallad relieftext. Den taktila texten har dessutom ofta avfasade (vinklade) kanter för att förenkla läsbarheten för personer som läser med fingrarna. Typsnittet skall vara rakt och enkelt och texten bör vara minst 10 mm hög (men gärna ännu högre) för så bra läsbarhet som möjligt.

Tillgänglighetsskylt

Optimal utformning av skyltbudskap

Piktogram underlättar för alla besökare, men kanske särskilt för dem som har kognitiva svårigheter eller talar ett annat språk. Därför är det mest optimala att skyltinformationen utformas med både taktil text, taktilt piktogram samt punktskrift (braille).

Tillgänglighetsskylt

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.