Skylttyper & material

Skylttyper och material

Skyltar är budskapsbärare som ska hjälpa oss att hitta rätt, guida och informera, locka till köp, pryda, förgylla och sprida glädje.

Rätt skylttyp på rätt plats!

En skylt ska ha en genomtänkt utformning och vara anpassad för sitt ändamål. Den ska vara tillverkad i ett för ändamålet lämpligt material. Om skylten informerar om viktig allmännyttig information så bör budskapet dessutom vara anpassat så att personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga ska kunna förstå budskapet. Man kan dela in skyltar och skylttyper efter utförande, material och användningsområde. Nedan så har vi en sammanställning på olika skylttyper och deras användningsområden.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.