Områdesskyltar som informerar om ID06 och obligatorisk legitimering mm.