I dessa tider är många människor som oroar sig för att smittas av sjukdomar, allt från vanlig förkylning till smittor av allvarligt och livshotande slag.

Bordsställen i akryl kan användas till att ökamedvetenheten och nå ut med information till såväl anställda som besökare och kunder.

Beställ nu och få infoblad från Folkhälsomyndigheten om handhygien på köpet!