Tillgänglighetsanpassning i publika och offentliga miljöer

Enligt Boverkets rekommendationer bör orienterande skyltar i publika lokaler och på allmänna platser kompletteras, antingen med bokstäver i upphöjd relief (taktil text) eller punktskrift eller både och. Sådana skyltar går under benämningen taktila skyltar eller tillgänglighetsskyltar och underlättar alltså för personer med synnedsättning att vistas i offentliga miljöer.

Det är Boverkets uppgift att kontrollera hur kommunerna följer reglerna om tillgänglighet och tillgänglighetsanpassning. Boverket är myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. De arbetar på uppdrag av riksdag och regering, i samverkan med andra för att människor ska ha hög kvalitet i sitt boende.

I länken nedan finner du handfasta råd och mer info om tillgänglighetsanpassning.

Läs mer: Tillgänglighetsskyltning>

 


taktil skylt, tillgänglighetsanpassad

Taktila skyltar och piktogram

En fräst taktil skylt kan avläsas både med syn och vid beröring. Detta eftersom symboler, punkter, text m.m. är upphöjda i relief.

braille, punktskriftsskylt

Punktskrift / Braille

Braille eller punktskrift är en skrift skapad för att avläsas med hjälp av fingrarnas beröring av ett reliefartat mönster

kontrastmarkering golv, tillgänglighetsanpassning

Kontrastmarkering, golv

Kontrastmarkeringar för golv, trappor, utrymningsvägar och liknande.


kontrastmarkeringar, glasdekor

Kontrastmarkering, glas

Glasdekor med kontrastverkan.

tillgänglighetsanpassad skyltning

Praktiska råd

Vad innebär tillgänglighets-anpassning av offentliga platser och miljöer rent praktiskt?