I dessa tider är många människor som oroar sig för att smittas av sjukdomar, allt från vanlig förkylning till smittor av allvarligt och livshotande slag.

Nu har vi tagit fram smittskydsprodukter som kan hjälpa till att sprida medvetenhet och skydda såväl anställda som besökare och kunder.