ISO - Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är ett viktigt instrument i vårt förbättringsarbete.
Vår målsättning är att alla medarbetare på Layout & Dekor ska sträva efter.

1. att få nöjda och återkommande kunder.

2. att bidra till att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.

3. att hålla leveranser på utlovad tid.

4. att arbeta för ett bra arbetsklimat på företaget.

5. att arbeta för att förbättra vår miljömedvetenheten.

6. att vara ett av de bästa företagen i vår bransch.

 

Kvalitetspolicy ISO